Infoware sponsrar konferensen Smarta Intranät (Sveriges största event inom intranät)

Posted by:

Smarta Intranät 2013

Vi ställer än en gång ut på den mest intressanta mässan under året inriktat på intranät, Smarta Intranät som ges av Kompetensinstitutet. Dagen innehåller flera exempel ur verkligheten, med talare som berättar om sina erfarenheter hur man bygger ett bra intranät med företagsnytta.

Infoware finns på plats både i utställarbås och på scen. I båset berättar vi om hur vi arbetar med lösningar som gör din vardag lättare och om hur ni på er arbetsplats kan komma närmare varandra och dela information trots stora eller små avstånd.

På scen står bl a Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development från Electrolux. Han berättar tillsammans med Ulf Stider, försäljningschef på Infoware om hur Electrolux lyckats skapa ett framgångsrikt intranät med hjälp av oss på Infoware.

Konferensen hålls den 15 oktober på Bygget Konferens i Stockholm

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast här:

Smarta Intranät 2013

Vi ses där!

0