Infoware sponsrar konferensen Smarta Intranät (Sveriges största event inom intranät)

Posted by:

Smarta Intranät 2013

Vi ställer än en gång ut på den mest intressanta mässan under året inriktat på intranät, Smarta Intranät som ges av Kompetensinstitutet. Dagen innehåller flera exempel ur verkligheten, med talare som berättar om sina erfarenheter hur man bygger ett bra intranät med företagsnytta.

Infoware finns på plats både i utställarbås och på scen. I båset berättar vi om hur vi arbetar med lösningar som gör din vardag lättare och om hur ni på er arbetsplats kan komma närmare varandra och dela information trots stora eller små avstånd.

På scen står bl a Ralf Larsson, Director Online Employee Engagement and Development från Electrolux. Han berättar tillsammans med Ulf Stider, försäljningschef på Infoware om hur Electrolux lyckats skapa ett framgångsrikt intranät med hjälp av oss på Infoware.

Konferensen hålls den 15 oktober på Bygget Konferens i Stockholm

Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast här:

Smarta Intranät 2013

Vi ses där!

0

Infoware is Sponsor and exhibitor at the event Social Connections, Zürich

Posted by:

The International and Independent IBM Connections User Group will arrange the conference Social Connections in Zürich, Switzerland on the 28th of June. Infoware will be one of few exhibitors in this interesting event.

“Sponsoring Social Connections is a fantastic opportunity for us at Infoware to show our commitment in the exciting transformation towards Social Business”, says Mr Ulf Stider, Sales Manager.Ulf Stider

We will take every opportunity to make the most of the conference and we look forward meeting customers, IBM Partners and users and discuss every aspect of using Social Business in every day life.

The agenda is highly interesting and we will have a busy day to cover it all. One of my (the blog writer’s) goal is to hear Victor Toal, our US Reseller on DomainPatrol Social, give us his thoughts about what to do with your IBM Connections environment in an early stage in your organization. His session is called “IBM Connections: So you have it installed – now what?” and I will be sure to check that out, since I know many of our customers have that same queries.

All in all, we are really looking forward to this event, and of course we will keep you posted about it all.

Read more about the event here:

socialconnections.info/

Social Connections

0