Använder ni IBM-programvara? Mäter ni licensutnyttjandet på rätt sätt? Betalar ni för mycket?

Spara licenspengar med hjälp av rätt licenstyper för er verksamhet och IBM License Metric Tool – ILMT

IBMs licensieringsvarianter med utnyttjad kapacitet medger att  licenskostnaden för IBM programvara bara baseras på den del av den virtuella miljön som programvaran konsumerar

Infoware erbjuder NU standardtjänster och expertis för er ILMT-miljö.

ILMT är ett verktyg som samlar in den totala processorförbrukningen för de IBM-programvaror som använder licensformer baserade på utnyttjad kapacitet. ILMT är ett krav från IBM . Med hjälp av ILMT skapas nyttjanderapporter som sedan sparas i 24 månader och redovisas vid eventuella licensrevisioner.

Utan korrekta nyttjanderapporter för de senaste 24 månaderna riskerar organisationen att vid revision behöva köpa licenser motsvarande hela era virtuella miljöers kapacitet och inte bara för den utnyttjade kapaciteten.

Utnyttjanderapporterna gör det enkelt och tryggt för er att över tiden följa upp det faktiska licensutnyttjandet och jämföra det med organisationens licensavtal med IBM.

IBM tillhandahåller ILMT gratis, men det måste installeras, konfigureras, underhållas och ibland uppgraderas. Införandeprocessen för ILMT kan beroende på flera faktorer vara komplicerad med olika tekniska utmaningar.

Våra experter på Infoware kan hjälpa er med att maximera värdet av era investeringar i IBM-programvara med rätt licensavtal för era behov nu och framåt. Infoware kan också erbjuda trygghet över tiden med hjälp av förvaltningsavtal för ILMT eller för andra IBM-programvaror.

Infoware hjälper er att hitta rätt bland IBMs licenser och programvaror så att ni kan sova gott om natten.

 


 

ILMT-2GO standard implementationstjänst

Omfattar förberedelser, planering, installation, dokumentation och vi står bakom er när ni skapar första rapporten

Ni ombesörjer nödvändiga förberedelser i sin miljö med hjälp av checklista  från Infoware

ILMT-2GO inkluderar mätning av 5 system (Övrigt diskuteras vid förberedelserna)

Förberedelser
Faktainsamling/Kort Möte eller på Distans
 
Planering
Ni förbereder er miljö med nödvändig HW/SW för ILMT
 
Installation
Infoware utför installation och konfiguration av alla ingående komponenter
 
Dokumentation
Avslutande möte med överlämning av dokumentation och genomgång av installation och förvaltningsrutiner