Din molntjänst kommer vara en hybrid.

Posted by:

Till att börja med några av argumenten för molnbaserade tjänster:

  • Säker mobil access (“Vi kunde omöjligt hänga med takten på nya mobila enheter och förändringar i webbläsare med vår egen IT-personal.”).
  • Enhetliga tjänster – funktionell symmetri.
  • Efterlevnad av lagar och regler samt säkerhet.
  • Servicegrad, högre SLA i molnet.
  • Ingen geografisk närvaro, tjänster som lämpar sig för moln, t.ex. filhantering över geografiskt spridda platser.
  • Kostnadsbesparingar såsom infrastruktur och underhåll.

Vad det gäller Notes Domino tjänster finns det saker att funderar på när du överväger fördelarna med molntjänster. Det som gör det annorlunda från organisationer som använder Exchange, Novell Groupwise eller Oracle är ett antal skäl:

Den mest betydelsefulla skillnaden är att Notes Domino handlar inte enbart om e-post och kalender, det har det aldrig gjort. Visst är de viktiga tjänster men dessa funktioner är underordnade Dominos egentliga värde och det är.

De flesta verksamheter som har investerat i Domino har åtminstone något beroende till Domino/Lotus Notes-applikationer (databaser). Även i organisationer som inte anser sig tunga Domino Apps konsumenter finns det nästan alltid ett par kritiska applikationer.

En annan viktig omständighet är att Domino tenderar att fungera som en länk mellan flera viktiga system i en organisation tack vare dess enkelhet att driftsätta och schemaläggning av kod.

Tyvärr för de flesta (läs: alla) som tänker sig övergången från Domino appar kommer de att upptäcka att de program som var lätta och billigt att bygga på Domino plattformen tenderar att vara dyra och svåra att återskapa på andra plattformar.

Allt detta innebär oavsett molnplattform som du väljer kommer Domino-servrar och eventuellt Notes-klienter förbli en del av din miljö för en lång tid framöver.

Den molnlösning du väljer kommer sannolikt att vara en hybrid av andra anledningar:
Antag att din organisation är mer än ett par hundra användare så kommer allt inte existerar helt och hållet i molnet – exempel:

  • Producenter av innehåll <-> Konsumenter.
  • Heltidsanställda <-> säsongs/timanställda, entreprenör, ombud, konsulter, agenter.
  • Mobil (+BYOD) <-> kontor.

Åtminstone kommer du att ha infrastruktur för användarkatalogen, provisionering, autentisering och SMTP (för t.ex. relay) på plats och förmodligen mycket mer.
Mer än troligt att du kommer fortfarande att ha applikationer, mottagande e-post och andra verktyg kvar hemma.

För att inte nämna ta vara på redan gjorda investeringar. För Notes Domino (8.5.1) kunder finns möjligheten att behålla delar av infrastrukturen intakt hemma och samtidigt blanda med IBMs molnbaserade tjänster – bland annat m.h.a. pass thru.

Tips: testa IBM SmartCloud Engage Advanced gratis i 60 dagar  (+ gratis externa konton).

Image

0

Add a Comment